Frivillig på områderne handicap og socialt udsatte

Der er mange forskellige muligheder for at være frivillig på et af Randers Kommunes tilbud til personer med særlige behov.

På botilbuddene kan du hjælpe beboerne med at passe deres haver og som frivillig besøgsven kan du lave forskellige aktiviteter og tage på ture med beboerne.

Frivillig med specialviden?

Ligger du inde med en specialviden eller har du en særlig interesse for noget, kan du højst sandsynlig få anvendt den viden hos os. Vi har blandt andet brug for personer, der ved noget om fiskeri, vævning og knipling.

Måske du kan spille guitar eller et andet instrument og har lyst til at spille musik sammen med vores beboere og brugere.

På flere af vores  tilbud har borgerne brug for hjælp til deres personlige IT- udstyr. Dette er der allerede flere frivillige, der hjælper dem med nu, men der er behov for flere hænder.

Frivillig med grønne fingre

Er du til naturoplevelser og gåture har vi også brug for en eller flere, der kan være ”motor” for kørestolsbrugere ved aktiviteter.

Har du ”grønne” fingre kan du hjælpe med at passe en ny sansehave, som netop er etableret til beboerne på Randers Kommunes botilbud på Neptunvej.

Frivillig med engagement 

Dette er blot nogle af de mange spændende opgaver, hvor vi mangler frivillig hænder på socialområdet. Der er altid brug for frivillige, der vil bruge en del af deres tid på at hjælpe andre.